Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

Kонтактирајте го DDC Diagnostics Centre

 

Адреса

Контакт телефони:+389 71 748 833

 

За повеќе информации за DNA Diagnostics Centre и за услугите коишто ги пружаме (татковство, суд), Ве молиме да го пополните контакт образецот даден во продолжение. Нашите претставници, во најкус можен рок, ќе Ви одговорат на сите ваши прашања.

Со почит, Вашиот DDC

* Име
* Е-mail
Телефон
Наслов
Град
Држава
Прашање:
 
 

 

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна