Претставување на DDC

Основан 1995 година и со седиште во Лондон, DNA Diagnostics Centre (DDC) успешно изврши над милион ДНК тестови. DDC е целосно акредитирана лабораторија за ДНК тестирања, специјализирана за тестирање на татковството и тестирање на останатите сродства, за лични или поради правни причини.

DDC гарантира:

  • 100% Точност
  • Двојна анализа
  • Сигурна услуга
  • Земање примероци

Акредитирана лабораторија

DDC помина 16 совршени лабораториски инспекции и беше награден со следните лабораториски акредитации од страна на AABB, ACLASS за ISO/IEC 17025, ASCLD/LAB-International, CAP, NYSDOH и CLIA. Од министерството за правда, DDC Laboratories, Inc имаат овластување за работа како тело за спреведување на тестови за татковство по налог на граѓанските судови во Англија и во Велс, според отсекот 20 од законот за семејно право (of the Family Law Reform Act 1969.).)


Лабораториски тим

Со лабораторискиот тим на DDC управуваат водечки стручњаци од областа на ДНК тестирањето. Секој резултат го проверува доктор на науки со богато искуство и знaење за ДНК анализите


Јавете ни се веднаш - беsплатни консултации