Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

 

ДНА ТЕСТИРАЊЕ НА ТАТКОВСТВО ВО ТЕКОТ НА БРЕМЕНОСТА

DNA Diagnostics Centre (DDC) сега е во можност  точно да  го утврди татковството и пред детето да се роди. Со помош на научници-пионери во својата област и со помош на технологијата, DDC лансираше нов неинвазивен пренатален тест за утврдување на татковството, којшто дава резултати со висок процент на точност,  тест кој воедно е посигурен и за мајката и за детето. За бесплатни консултации во врска со Вашата пренатална состојба, Ве молиме обратете се на нашиот тим во службата за корисници.


 

----------  МОЖНОСТИ ЗА ПРЕНАТАЛНО ТЕСТИРАЊЕ ----------

 

НОВО: Неинвазивен пренатален тест за татковство  

Најточниот неинвазивен начин за утврдување на татковството пред раѓање на детето, сега е достапен во DDC. Тестот е комбинација од најновата технологија во DNA SNP (microarrays) микропоредокот, со цел да се анализира ДНК на детето, којашто се наоѓа во крвотокот на мајката.

  • Tочни резултати за само 8-10 работни денови
  • Потребен е само примерок од крв на мајката и можниот татко (ДНК на детето се наоѓа во примерокот од крвта на мајката)
  • Тестот се прави од деветтата недела на бременоста


----------
  БЕСПЛАТНИ СТРУЧНИ КОНСУЛТАЦИИ  ----------

 


Следен чекор..

Со оглед на тоа дека секоја ситуација е особена и единствена, наша препорака е да го контактирате нашето одделение за помош на корисници на  +389 71 748 833, за да можеме да ги разгледаме можностите за видот на тестирањето кое треба да се направи. Нашата лабораторија има целосна акредитација и одобрение од страна на Министерството за правда на Обединетото Кралство и со Вашето барање ќе се постапува дискретно и веродостојно .

Бесплатни консултации без обврска-контактирајте нé

 

БРЗИ РЕЗУЛТАТИ          ГАРАНТИРАНА ТОЧНОСТ             ДОСТАПНИ НАСЕКАДЕ

 

----------  ЦЕНИ ЗА ПРЕНАТАЛНО ТЕСТИРАЊЕ  ----------

 

 

Неинвазивен пренатален тест за утврдување на татковство  ............................. ?????

Контактирајте за да ја утврдиме постапката за неинвазивно тестирање и за земање на примероци.

Јавете се и нарачајте

  

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна