Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

ДНК тест за генетска реконструкција

DNA Diagnostics CentreГенетската реконструкција подразбира компликувано спроведување на цела низа ДНК тестови кои се изведуваат во случај кога можниот татко не е достапен за  утврдување на татковството и спроведување на останати генетски тестови, како ДНК тест дедо/баба-внук/внука. Со помош на реконструкцијата индиректно можеме да утврдиме кој е татко на детето.

Споредувајќи го ДНК профилот на детето со профилите на неколкумина роднини од страна на можниот татко, со ДНК тестот за генетска реконструкција одредуваме дали е детето во биолошко сродство со роднините на можниот татко. Тестираната страна, добиените резултати ќе може да ги интерпретира како посредна дознака дали е или не е детето во биолошко сродство со можниот татко.

За повеќе информации контактирајте не на телефонскиот број +389 71 748 833.

 

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна