Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

ДНК тест дедо/баба - внук/внука

DNA Diagnostics Centre ДНК тестот дедо/баба - внук/внука ќе Ви помогне да ги решите семејните односи.

ДНК тестот дедо/баба- внук/внука, одредува дали децата се во биолошко сродство со своите дедовци/баби. Тестот, најчесто се спроведува во случај кога можниот татко е спречен да учествува во тестирањето, а дедото/бабата се сомневаат во сродноста со својот внук/внука.

Тестот се базира на фактот дека детето наследува половина од својот генетски профил од секој од биолошките родители. Кога едниот од биолошките родители не е присутен или е починат, тогаш може да се земе ДНК од дедото/бабата за да се утврди дали тие придонеле кон генетскиот профил на детето.

За повеќе информации контактирајте нé на телефонскиот број +389 71 748 833.

 

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна