Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

ДНК тест на мајчинство

Во случај кога мајчинството се доведува во прашање). ДНК тестот за утврдување на мајчинство Македонија ќе Ви го даде одговорот на тоа прашање.

DNA Diagnostics Centre

Тестот за утврдување на мајчинство е корисен во неколку различни ситуациии и .

тоа

  • Кога по повеќе години на раздвоеност ќе се сретнат посвоено дете и неговата биолошка мајка, па сакаат да го потврдат биолошкото сродство
  • Кога мајката, која направила вештачко оплодување (in vitro), сака да утврди дали во матката се ставени нејзините ембриони
  • Кога фамилијата или болничкиот персонал ќе се посомневаат дека бебето по грешка е заменето во болница

Утврдување на мајчинството Македонијафункционира на ист принцип како и утврдување на татковството. Генетскиот профилl на детето се споредува со профилот на можната мајка. Врз основа на добиените резултати ДНК аналитичарот прави споредба на профилот на детето со оној на мајката со цел да се утврди можното сродство.

ДНК тест на мајчинство-УЧЕСНИЦИ?

Како се земаат ДНК примероците?

Резултати од утврдување на мајчинството со ДНК анализа?

Ако имате какво било прашање поврзано со тестот за утврдување на мајчинство, јавете се. Нашите DNA специјалисти Ви се на услуга .

 

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна