Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:
utvrđivanje očinstva zagreb

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

ДНК тест за утврдување на татковство за сопствени потреби (утврдување на татковството)

DNA Diagnostics Centre

ДНК тестот за утврдување на татковство во Македонија- лабараторијата DNA Diagnostics Center ќе Ви помогне при решавањето на сомнежите за тоа кој е биолошкиот татко на Вашето дете.

DNA Diagnostics Centre

Тестот се изведува на тој начин што DNK профилот од детето се споредува со ДНК профилот на потенцијалниот татко (а доста често се прави и споредба со профилот на мајката). Имајќи во предвид дека детето наследува половина од својот ДНК од секој од родителите, споредбата открива дали детето можело да наследи ДНК од потенцијалниот татко. Во случај единките да се во биолошко сродство, на пример родител и дете,тогаш нивните ДНК профили ќе покажат предвидливи траги на генетичко наследство.

Доколку постои причина тестот за утврдување на татковство да е потребен во рамките на судска постапка, прочитајте повеќе за тоа на ДНК утврдување на татковството потребно во судска постапка. За повеќе информации во врска со нашите тестови прочитајте ги линковите коишто следат.

  • ДНК тест за утврдување на татковство за сопствени потреби. Тестот за утврдување на татковство  за сопствени потреби-Скопје, користете го доколку Ви се потребни резултати коишто ќе ја задоволат љубопитноста во однос на тоа кој е татко на Вашето дете.
  • ДНК тест за утврдување на татковството во рамките на судска постапка. Оваа можност ја употребувате доколку во правни рами има потреба да се направи тест за утврдување на татковството. При извршување на ДНК тестот потребен во судска постапка, лабараторијата DNA Diagnostic Centre, се придржува до строгите правила при процесот на споредување на профилите се со цел тестот да биде валиден во рамките на судската постапка. ДНК тестот за утврдување на татковство-Скопје, којшто се прави за потребите на судот, доста често се упоотребува кога се работи за правни работи во рамките на семејството, како, на пример заштита на детето, доделување на детето на еден од родителите при развод, како и кога се работи за потребата од плаќање на алиментација.

Доколку не сте сигурни кој тест да го изберете,со потполна доверба обратете се на телефонскиот број: +389 71 748 833 .

Кој се тестира?

Како ги земаме примероците за ДНК?

Што ќе покажат резултатите од тестот?

 

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна