Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

ДНК тест помеѓу браќа и сестри

DNA Diagnostics CentreДНК тестот помеѓу браќа и сестри, помага одредени поединци да утврдат постои ли сродство помеѓу нив. Тестот се употребува кога можниот татко не е достапен за утврдување на татковство, а потенцијалните браќа/сестри сакаат да утврдат дали имаат еден или два заеднички родитела.

DNA Diagnostics Centre изработува два вида на ДНК тестови помеѓу браќа и сестри

  • Тест помеѓу полубраќа/полусестри. Овој тест се прави кога полубраќата/полусестрите се сомневаат дека имаат ист биолошки родител (кога браќата немаат иста биолпшка мајка, а сакаат да знаат дали имаат ист биолошки татко);)
  • Тест помеѓу браќа/сестри. Тестот се прави кога браќата/сестрите делат ист биолошки родител и сакаат да знаат дали им е заеднички и другиот биолошки родител (кога браќата знаат дека имаат иста биолошка мајка, но сакаат да знаат дали имаат и ист биолошки татко)

 

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна