Најсигурното име за ДНК тестирање

Mobile    Location:
test blizanaca

  1. ДНК тест за утв рдување на татковство за сопствени потреби
  2. ДНК тест за утврдување на татковство за потреби на судот

ДНК тест близнак

DNA Diagnostics CentreДНК тестот близнаци може со сигурност да утврди дали се браќата еднојајчани или двојајчани близнаци. Близнаците и родителите на близнаци често пати го бараат овој вид на тест како би си ја задоволиле сопствената љубопитност. Останатите ДНК тестот за близнаци го спроведуваат поради медицински причини-еднојајчаните близнаци се совршени донатори на органи и ткива еден на друг.

Еднојајчаните близнаци се развиваат од еден зигот-соединение на една јајце клетка и еден сперматозоид во текот на зачнувањето. Имајќи во предвид дека доаѓаат од еден зигот кој се дели во текот на раниот развиток, еднојајчаните близнаци делат истоветен DNK профил.

Двојајчаните близнаци се развиваат од два зигота-две јајце клетки се оплодени со два сперматозоида. Со оглед на тоа дека се од два зигота, двојајчаните близнаци имаат различен ДНК профилl .

Со споредба на генетскиот профилl на близнаците, DNA Diagnostics Centre со сигурност одредува за кој вид на близнаци се работи.

За повеќе информации контактирајте не на телефонскиот број +389 71 748 833.

 

Останати ДНК тестови   |    За нас    |    Контакт    |    Насловна